Bloggen som refleksivt værktøj

Hvis jeg skal prøve at lave en opsummering omkring arbejdet med bloggen, de refleksioner jeg har gjort mig og hvad bloggen kan gøre i mit fremtidige virke. Individuelle Refleksioner. under arbejdet med bloggen er jeg blevet opslugt af hvorledes vi reflekterer som mennesker. Det er selvfølgelig ikke det der er det primære formål med at... Continue Reading →

Global Workplace#3

Connectivisme. En ting er at finde de rigtige teknologier til arbejdet i den visuelle verden. En anden er at skabe det visuelle læringsrum der indeholder de krævede elementer og gør det muligt at udføre hvad man kunne kalde Computer-supported collaborative learning(CSCL). Inspireret af hjemmesiden Mooc´s og artiklen Interaktion og læring i virtuelle rum af Elsebeth... Continue Reading →

Global Workplace#2.

De 3 teknologiformer Det essentielle i automations delen af valgfaget teknisk projektleder er at vi kan simulere de 3 vigtige teknologier Robot, Servo og PLC. Næste trin er at undersøge hvorledes teknologierne kan gøres kollaborative. Jeg har undersøgt forskellige muligheder og valgt ud værktøjernes anvendelighed og praksisrelevans. Robotsimulering. De fleste producenter af industrirobotter er leverandører... Continue Reading →

Refleksion i bloggen?

Inden jeg gik igang og under arbejdet med Bloggen, var jeg stadig i tvivl om hvorledes jeg ville bruge det som refleksions redskab. Men hvad er det at skrive refleksivt egentlig og nærmere betegnet "refleksiv praksis", der kan definere det at skrive en blog. Dette er beskrevet mange steder, men jeg faldt over disse punkter... Continue Reading →

Global Workplace 1#.

På Aarhus maskinmesterskole har vi i mange år haft fjernstuderende, hvor de har været samlet på specielle hold. Det har tidligere foregået således at de har modtaget synkron fælles undervisning via Skype eller Adobe Connect. De har i tillæg til det haft fremmøde dage hvor de havde mulighed for at arbejde hands on med opgaverne.... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑